DMM


   Direct mail management er en modul for utsending av e-post til grupper av mottakere. Gruppene kan være mange, og basert på egne kriterier, man har med andre ord mulighet til å segmentere etter egne valg.

   Administrasjonen er enkel og man kan legge opp til at kunder kan registrere seg selv ved å gjøre rom for dette på sitt nettsted.

   Modulen består av fire hovedfunksjoner, 1 - Redigering av mail-lister, 2 - Utsendelse av vanlig mail til en eller flere av mail-listene, 3 - Utsendelse av DM via e-post, forutsetter at man har utviklet egne DM til utsending pr. mail, 4 - E-post registrering, hvor man kan legge inn e-post adresser direkte i systemet.
Brukernavn 
Passord 

For å lese hjelp filene tregner du Acrobat Reader. Har du ikke det kan du laste det ned her (gratis)